Breng academische geneesmiddel-ontwikkeling dichterbij de maatschappij

Nationaal Farmaceutisch Kenniscentrum (NFKC) zet zich in om academische geneesmiddel-ontwikkeling beter te positioneren op nationaal niveau.

Om nieuwe, verbeterde of (wees)geneesmiddelen op een kostenefficiënte manier naar de patiënt te brengen, werken we nauw samen met universiteiten en UMC’s. Zo kunnen we inspelen op het betaalbaar houden van (wees)geneesmiddelen en wordt geneesmiddelenproductie minder kwetsbaar en afhankelijk.

Onze activiteiten

3D printing

Kirsten Schimmel

Behandeling met geneesmiddelen is de laatste jaren steeds meer van ‘one size fits all’ naar een individuele benadering verschoven. Kinderen, mensen met zeldzame ziekten en patiënten met een specifiek genetisch profiel, zijn voorbeelden van patiëntgroepen waarvoor een aangepaste dosering nodig is.

Wij denken dat 3D printen van geneesmiddelen een essentiële stap is om de ontwikkeling en implementatie van gepersonaliseerde therapie mogelijk te maken.

3D printen van geneesmiddelen maakt het mogelijk om op kleine schaal tabletten te produceren die precies aangepast zijn op de behoeften van individuele patiënten.

Andere toepassingen voor 3D geprinte geneesmiddelen zijn specifieke afgifteprofielen, de ‘polypil’  of flexibele dosisaanpassingen bij vroege fasen van klinisch geneesmiddelen onderzoek.

We richten ons in ons onderzoek naar 3D printen van geneesmiddelen op de toepassing, de techniek en de regulatoire aspecten van deze innovatieve geneesmiddelformulering.

Onzuiverheden en dissolutie van \ bestaande geneesmiddelen

Dinemarie Kweekel

Als consument van een geregistreerd geneesmiddel moet je erop kunnen vertrouwen dat dit middel veilig is.

Desondanks duiken in de media soms berichten op over schadelijke onzuiverheden (bijvoorbeeld nitrosamines) of een verminderde werkzaamheid. Naast de directe schadelijke effecten wordt hiermee ook het vertrouwen van de patient ondermijnd, met een verminderde therapietrouw en suboptimale behandeling als gevolg.

Wij gaan middels een steekproef in beeld brengen of de reeds bekende onzuiverheden (bijvoorbeeld bij sartanen) een geisoleerd probleem zijn, of dat dit vaker voorkomt dan tot nu toe gedacht. Ook onderzoeken wij de dissolutie (oplosprofiel) van tabletten. Deze dissolutieverschillen kunnen een reden zijn waarom middelen van de ene producent minder werkzaam lijken dan van een andere producent, of juist meer bijwerkingen veroorzaken.

Registratiedossier voor 3 geneesmiddelen \ en expertise opbouwen voor dergelijke dossiers

Wisse Bakker

3,4DAP, ook wel 3,4-diaminopyridine, of amifampridine wordt al jaren gemaakt door de ziekenhuisapotheek van het LUMC. Door de hulpstoffen in de tablet krijgt de tablet Slow Release (SR) eigenschappen. 3,4DAP SR van het LUMC wordt gebruikt bij het ziektebeeld LEMS. LEMS is een zeer zeldzame ziekte wat ontstaat door antistoffen tegen presynaptische calcium kanalen waardoor de neurotransmitter acetylcholine minder vrijkomt, dit zorgt voor afname van de prikkelgeleiding en uit zich in spierzwakte, met name in de benen. 3,4DAP blokkeert presynaptisch spanningsafhankelijke kaliumkanalen wat tot gevolg heeft dat de depolarisatie wordt verlengd. Verlenging van de actiepotentiaal geeft een verhoogde intracellulaire calcium concentratie waardoor er meer acetylcholine vrijkomt. De jarenlange ervaring van het LUMC met de productie en het gebruik van 3,4DAP SR maakt dit een geschikt geneesmiddel om kennis op te doen over het registratieproces van apotheekbereidingen.

Dimethyldoxorubicine

Laurel Schunselaar

N,N-dimethyldoxorubicine is een chemotherapie die chemisch gesynthetiseerd is van het bekende doxorubicine. Demethylering van doxorubicine geeft een middel met een ander werkingsmechanisme dan doxorubicine. Waar doxorubicine histonen verwijderd en DNA schade veroorzaakt, verwijderd N,N-dimethyldoxorubicine alleen histonen.

Onderzoek uitgevoerd in het LUMC  laat zien dat dit nieuwe middel, N,N-dimethyldoxorubicine, nog steeds effectief is in het doden van zowel  tumor cellijnen als muis tumormodellen. Daarnaast geeft het veel minder bijwerkingen dan doxorubicine. Waar muizen behandeld met doxorubicine last hadden van gewichtsverlies en overleden door hartfalen, gaf een bijna dubbele dosis van N,N-dimethyldoxorubicine geen gewichtsverlies of hartfalen.

Daarom, willen wij deze chemotherapie naar de patiënten brengen.

Opleiding en onderwijs

Linda van Dun

De stichting wil bijdragen aan het opleiden van onder andere talentvolle studenten farmacie, ziekenhuisapothekers en klinisch farmacologen. De nabijheid van een grootschalige productiefaciliteit voor medicijnen met verschillende productielijnen is van grote meerwaarde. Het is een uitgelezen mogelijkheid om via stages en bedrijfsbezoeken de verschillende afdelingen in de praktijk operationeel te zien.

Ondersteuning van studie medicatie academische onderzoekers

Teun van Gelder

De samenwerking tussen de unieke Accelerator Mass Spectrometry faciliteit van TNO, en het kleinschalige ontwikkel laboratorium van InnoGenerics biedt de mogelijkheid om een rol te spelen in de productie van medicijnen tijdens het vroege fase ontwikkelproces. Nederland is met bedrijven als het CHDR in Leiden, en PRA en QPS in Groningen, internationaal zeer sterk in de eerste fase van geneesmiddelen ontwikkeling. De tableteer kennis van InnoGenerics kan daarmee een belangrijke rol spelen bij de tabletontwikkeling in de vroege fase.

Ons team

Henk-Jan Guchelaar
Henk-Jan Guchelaar
Bestuurslid - Voorzitter
LinkedIn
Teun van Gelder
Teun van Gelder
Bestuurslid - Penningmeester
LinkedIn
Peter van Dijken
Peter van Dijken
Bestuurslid - Secretaris
LinkedIn
Ida Haisma
Ida Haisma
Bestuurslid
LinkedIn

Onze samenwerkingspartners